طرح‌های برگزیده‌ی معمار ۸۸

رتبه اول، ساختمانهای عمومی:

مجتمع اداری-تجاری ولیعصر - عباس ریاحی فرد، فریناز رضوی نیکو - کارفرما: مهدی ملک شهابی، مسعود حق وردی و شرکا

رتبه دوم، ساختمانهای عمومی:

ساختمان اداری-استیجاری خرسند - گروه طراحی ارش - علیرضا شرافتی، رامبد ایلخانی، پانته آ اسلامی، سهیل قندیلی - کارفرما: ابوالقاسم نبیان و شرکا

رتبه سوم، ساختمانهای عمومی:

محوطه ساختمانهای آزمایشگاه و پیش انکوباتور، اصفهان - گروه مشاور تاج-فرزین - کارفرما: شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان

رتبه اول، ساختمانهای مسکونی:

سازه بامبو - پویا خزائلی پارسا - کارفرما: منوچهر میرداماد

رتبه دوم، ساختمانهای مسکونی:

خانه یارمند، اصفهان - شروین حسینی - کارفرما: هادی یارمند

رتبه سوم، ساختمانهای مسکونی:

دهکده خانوادگی خلیلی، مازندران - نسرین فقیه، سهراب رفعت - کارفرما: علی اصغر احمدی خلیلی

طرح‌های برگزیده

دیدگاه‌ها بسته هستند.