طرح‌های برگزیده‌ی معمار ۸۰

نفر اول‌، مهندس‌ فیروز فیروز، برای‌ کار "دو خانه‌ برای‌ دو دوست‌" در شهر گنبد کاووس‌

نفر دوم‌، مهندس‌ سیدهادی‌ میرمیران‌، برای‌ کار "مجتمع‌ فرهنگی‌ ـ ورزشی‌ رفسنجان‌"

نفر سوم‌، مهندس‌ آرش‌ مظفری‌ و مهندس‌ مهرداد گل‌محمدی‌، برای‌ کار "کارخانه‌ نیپکو" در شهر صنعتی‌ اشتهارد

نفر چهارم‌، مهندس‌ رضا دانشمیر، برای‌ کار "گالری‌ مبلمان‌ و آثار هنری‌" در تهران‌

نفر پنجم‌، مهندس‌ شامیل‌ محمدزاده‌، برای‌ کار " ساختمان‌ اداری‌ خیابان‌ خالد اسلامبولی‌"، در تهران‌

طرح‌های برگزیده

دیدگاه‌ها بسته هستند.