سایت‌های مرتبط

در صورتی که تمایل دارید از سایت خود به سایت حاضر یک پیوند( Link ) قرار دهید، لطفا کد مربوط به یکی از لوگوهای زیر را Copy کرده و در محل مورد نظر از سایت خود Paste کنید.

لطفا فرم زیر را پر کنید تا ما نیز بتوانیم یک پیوند ( Link ) به سایت شما را در سایت خود قرار دهیم.

با تشکر

نام سایت به فارسی( الزامی ):

پست الکترونیک ( الزامی )

آدرس سایت( الزامی ):

شرح سایت( الزامی ):

<a href="http://www.memar-award.com" target="_BLANK">
	<img src="http://memar-award.com/wp-content/uploads/2011/03/memar_468.jpg" alt="جایزه‌ی معمار" width="468" height="60" border="0" />
</a>

<a href="http://www.memar-award.com" target="_BLANK">
	<img src="http://memar-award.com/wp-content/uploads/2011/03/memar_186.jpg" alt="جایزه‌ی معمار" width="186" height="60" border="0" />
</a>

<a href="http://www.memar-award.com" target="_BLANK">
	<img src="http://memar-award.com/wp-content/uploads/2011/03/memar_131.jpg" alt="جایزه‌ی معمار" width="131" height="60" border="0" />
</a>

<a href="http://www.memar-award.com" target="_BLANK">
	<img src="http://memar-award.com/wp-content/uploads/2011/03/memar_100.jpg" alt="جایزه‌ی معمار" width="100" height="70" border="0" />
</a>

دیدگاه‌ها بسته هستند.