طرح‌های برگزیده معمار ۹۴

برندگان گروه بازسازی

رتبه اول – نمایشگاه صنعتی – اداری آریوچوب

رتبه دوم مشترک – محوطه و معماری داخلی مجتمع تجاری ارگ

رتبه دوم مشترک – مرمت و بهسازی خانه لولاگر

رتبه سوم – قدمگاه حضرت خصر

برندگان گروه عمومی

رتبه اول – سازه‌های پارچه‌ای دیبا پل پیاده طبیعت

رتبه دوم – ساختمان اداری نیک بسپار

رتبه سوم مشترک – برج اداری رویال وزرا

رتبه سوم مشترک پروژه اداری تجاری سعادت آباد

برندگان گروه مسکونی تک واحدی

رتبه اول مشترک – خانه بزرگمهر

رتبه اول مشترک – خانه ما گلستانه

رتبه دوم – ویلای آنا و سعید

رتبه سوم مشترک – ویلای برادر کوچک‌تر

رتبه سوم مشترک – باغ جنت

برندگان گروه مسکونی-آپارتمانی

رتبه اول – آپارتمان مسکونی ویلا

رتبه دوم مجموعه مسکونی ۹۱۱

رتبه سوم مشترک – پروژه مسکونی BW7

رتبه سوم مشترک – خانه صبا

دیدگاه‌ها بسته هستند.