طرح‌های برگزیده معمار ۹۷

برندگان گروه بازسازی

رتبه اول خانه‌ای میان دو کاج، زاهدان، کامبیز مشتاق گوهری

رتبه دوم راه شهر کلات کشتاران، جزیره قشم، بهزاد ریاضی

رتبه سوم رستوران بازار (مصطفی)، تهران، حمیدرضا گذریان

برندگان گروه عمومی

رتبه اول مدرسه ابتدایی گروه ۲ مؤسسه خیریه فرهنگی- آموزشی نور مبین، سمنان، انسیه خمسه، آرش نصیری‏، تجربه بنیادین معماری

رتبه دوم کوشک نمکی‌، دریاچه نمک قم‏، حمیدرضا مظفری بیدگلی، گروه طراحی سایبان سازه کاشان

رتبه سوم تالار و رستوران دا، خوزستان، هومن تهمتن‌زاده‏، مرجان بنایی، حسین صلواتی خوشقلب ، دفتر معماری تموز

برندگان گروه مسکونی- آپارتمانی

رتبه اول خانه مربع، اصفهان، آمنه بختیار

رتبه دوم ساختمان مسکونی سی، تهران، حامد بدری احمدی، فاطمه شریعتی، دفتر معماری بوژگان

رتبه سوم پنج به علاوه یک، تهران، مصطفی امیدبخش، زهرا آرمند ، معماران رویداد

برندگان گروه مسکونی- تک واحدی

رتبه اول خانه آبان، اصفهان، محمد عرب، مینا معین‌الدینی، گروه فضا، رویداد‏، شهر

رتبه دوم ویلای ۱۲، مازندران، محمدرضا مرعشی‏، ساناز خامنه

رتبه سوم سرپناه اردوگاه بردسیر‏، کرمان، سولماز صباغ‌نوین

دیدگاه‌ها بسته هستند.