طرح‌های برگزیده‌ی معمار ۸۳

رتبه‌ی اول

خانه پله ای، تهران - رامین مهدی زاده

رتبه‌ی دوم( به طور مشترک )

ساختمان بخارا ۱، تهران، خیابان ظفر - نوشین غیاثی

ویلای بمانیان، اصفهان - بهارک کشانی

رتبه‌ی سوم

مجموعه مسکونی پیروزی، اهواز - مهدی مقاره عابد

رتبه‌ی چهارم

خانه رنجبر، تهران - امین تاج

رتبه‌ی پنجم

خانه دو پوسته، لواسان - رضا دانشمیر

طرح‌های برگزیده

دیدگاه‌ها بسته هستند.