طرح‌های برگزیده‌ی معمار ۸۴

رتبه‌ی اول

نمایشگاه و انبار مبلمان، تهران - دفتر معماری بن سار ، محمد مجیدی

رتبه‌ی دوم

ساختمان تله متری و کنترل از راه دور آب تهران - دفتر معماری هسته طراحی، سام تهرانچی

رتبه‌ی سوم

هنرستان دخترانه پاپلی خلعتبری، تهران - گروه معماری پادیاو پارت، بهرام شکوهیان

رتبه‌ی چهارم

ایستگاه مترو گلشهر، کرج

رتبه‌ی پنجم( به طور مشترک )

دفتر مرکزی پاژنگ خودرو، تهران - دفتر معماری حریرچی و همکاران، زند حریرچی

استخر سرپوشیده و سالن بدنسازی، مازندران - آرش مظفری و آرشیا شعله

طرح‌های برگزیده

دیدگاه‌ها بسته هستند.